Lösningar för temperaturkänsligt gods

2017-06-29

Gods som livsmedel, läkemedel och kemikalier är ofta temperaturkänsliga eller känsliga för temperaturvariationer. Fel temperatur kan leda till stora ekonomiska förluster i form av kassationer av själva godset och inte minst följdkostnader i förlorade affärer och kundrelationer.

Forankra erbjuder olika system av mycket effektiva thermo-produkter, som möjliggör hantering av gods som kräver jämn och bibehållen temperatur under hela transporten.

 

 

280110303,400x400

Thermo-huvar används för att temperatursäkra pallar, rull-burar och andra typer av gods.

 

280110050,400x400

Thermo-väggar anpassas enkelt efter lastbärare och kylbehov.

För mer information