bild_code-of-ethics_sv1230x450

Etiska regler

Forankra AB ingår i Axel Johnson International och omfattas därmed av de övergripande värderingar och riktlinjer som är uppsatta för koncernen. Här kommer information om våra etiska regler.

Axel Johnson Internationals etikkod (Code of Ethics) bygger på våra kärnvärden – vi är framsynta, får saker att hända och bra att arbeta med. Etikkoden speglar vårt engagemang för etiska affärsmetoder och för de lagar och regler som gäller i de länder där vi verkar.

Etikkoden omfattar de rättigheter och skyldigheter som gäller för alla anställda och täcker etiska frågeställningar som vi som individer ställs inför och också de riktlinjer som styr våra affärsmetoder. Den är en påminnelse om att varje handling är viktig, varje dag.

Länkar:
- Klicka här för att läsa våra Etiska regler
- Klicka här för läsa mer om hur Axel Johnson International ser på hållbart företagande (Sustainability)

Misstanke om överträdelse av vår etikkod?

Vi menar allvar med vår etikkod. Alla anställda samt affärspartners uppmanas att rapportera misstänkta brott, antingen till ledningen eller anonymt genom att använda vårt visselblåsarsystem. Den som tipsar är alltid fullt skyddad.

DELA