Knowhow_1230x450

KNOWHOW inom lastsäkring

Forankras Lathund för lastsäkringInom lastsäkring och lastoptimering finns många begrepp och många olika faktorer att ta hänsyn till innan man kommer fram till den lösning som passar bäst för just ditt behov. Att välja en kvalitetssäkrad lastsäkringsprodukt är en bra början, men oftast innebär lastsäkring en kombination av olika metoder. Med utrustningen och metoderna följer också behovet av kunskap om hur dessa används på ett korrekt sätt.
Forankra har därför tagit fram en egen surrningsguide ”Lathund för lastsäkring”, som täcker in de flesta lastsäkringsituationer inom väg- och sjötransporter. Följ bara instruktionerna i guiden, så kan du vara säker på att både du och din last har marginalerna på rätt sida – hela vägen.

Under Knowhow kommer vi att samla allmän information om lastsäkring och förklara de vanligast förekommande begreppen, se länkarna nedan:

Har du frågor om lastsäkring - kontakta oss!

DELA