Knowhow_Katting,1230x450

Kätting för lastsäkring och lyft

Kätting finns i flera klasser (se tabell) och standarder där valet oftast avgörs av användningsområde. De vanligaste standarderna är DIN och SMS.
Det är viktigt att kättingen hanteras på rätt sätt vid användning och att man regelbundet kontrollerar deformation och förslitning.

Att tänka på vid hantering av kätting

 • Lyft endast med lyftklassad kätting och aldrig med vriden kätting
 • Använd förkortningskrok vid förkortning av kätting
 • Knutar får ej förekomma
 • Skydda mot skarpa hörn med lämpliga mellanlägg
 • Får ej värmebehandlas
 • Undvik alltid ryck vid belastning
 • Belasta aldrig en krok i spetsen. Lasten ska alltid ligga i botten på kroken
 • De olika komponenterna ska alltid röra sig fritt i belastningens riktning

Kontrollera detta regelbundet

 • Kättingen ska bytas ut då tecken på permanent förlängning, deformation, sprickor eller annan anvisning förekommer
 • Förslitning på kätting mätt i 2 vinkelräta riktningar får högst uppgå till 10% av ursprunglig dimension
 • I övrigt hänvisas till gällande standarder och normer

Kemikalier

Kätting i klass 8 och klass 10 får ej användas i kontakt med syror eller andra aggressiva kemikalier. Redskapet får inte heller utsättas för varmförzinkning.

Kätting klass Ytbehandling Typ Användningsområde
2 * Förzinkad
Rostfritt
KL
HL
LL
Lantbruk, förankring, diverse
Lantbruk, förankring, diverse
8 Svart KL
LL
Lyftredskap, surrning
10 Blå KL Lyftredskap, surrning
Plast Gul/Svart PE Avspärrning, markering

* Kallas ibland för handelskätting i förzinkat utförande

Definitioner

Provkraft
Den kraft till vilken all kätting provbelastas före leverans.

Brottkraft
Den kraft då kättingen brister vid förstörande provning.

Total brottförlängning
Mått på total längdökning av provämne till brott uttryckt i %.

Maxlast
Redskapets/produktens maximala arbetslast.

DELA