Kantskydd / Stopp

Kantskydd / Stopp

Kantskydd används antingen för att skydda godset från skador orsakade av surrningsutrustningen eller skador på surrningsutrustningen orsakade av godset.
De olika typerna av stopp används för att motverka att godset glider mot underlaget.