Surrningar

Surrningar

Surrningar/spännband är det absolut vanligaste sättet att säkra gods och då ofta som överfallssurrning. Med hjälp av förspänningen i surrningen pressas godset mot underlaget, som gör att friktionskraften ökar och risken för att godset glider minskar. Spännband används också för att förhindra gods från att tippa.

Valet av spännband styrs av vilken typ av gods man fraktar samt av valet av lastbärare – kontakta oss gärna för råd och rekommendationer.