Forankra har nya fax-nummer

I samband med installation av en ny telefonväxel har vi fått nya telefaxnummer till våra kontor i Vårgårda och Helsingborg.