Med engagemang för etiska affärer

Forankra AB ingår i Axel Johnson International och omfattas därmed av de övergripande värderingar och riktlinjer som är uppsatta för koncernen. Här kommer information om vår Code of Ethics.Axel Johnson Internationals etikkod (Code of Ethics) bygger på våra kärnvärden – vi är framsynta, får saker att hända och bra att arbeta med. Etikkoden speglar vårt […]