Ergobar – ergonomisk godsstötta med låg vikt

Ergobar är en nyutvecklad godsstötta, som underlättar arbetet med att förstänga gods på lastbäraren.Ergobar har en 2-fjäders funktion, vilket innebär att den har både ett parkeringsläge och ett förstängingsläge. I parkeringsläget fixeras stöttan mellan golv och tak med hjälp av den svagare fjädern. Stöttan belastar då taket med ca 30 kg, vilket innebär att man […]