Lathund för lastsäkring

Gods för stora värden transporteras dagligen över hela världen, vilket ställer stora krav på att lastsäkringen är anpassad till både gods och lastbärare under hela transportvägen. Brister i lastsäkring kan orsaka stora person- och godsskador och det är därför av största vikt att korrekt lastsäkring används vid varje lastsäkringstillfälle.För att uppnå rätt lastsäkring krävs både […]


Miljötänk även på lunchpromenaden!

I samband med den dagliga lunchpromenaden noterade några av Forankras personal hur mycket skräp som låg längs med vägen. De beslutade sig då för att göra något åt detta. Dagen därpå tog sex personer med sig plastsäckar och plockade på 20 minuter upp 10 kg (!) skräp.Vi vill nu tipsa och inspirera andra att göra […]