Lastsäkring för sjötransporter

Naturens krafter kan medföra stora påkänningar på gods som transporteras på fartyg, vilket ställer stora krav på korrekt utförd lastsäkring. Lastförskjutning av gods, eller förskjutning av last i containers, kan skapa kedjereaktioner som kan medföra stor risk för såväl fartyg som besättning. All lastsäkring till sjöss måste därför bedömas utifrån sina speciella förutsättningar. På Forankra […]