NY Sortimentsguide för åkerier

Nu har i uppdaterat vår sortimentsfolder för Åkerier, som innehåller ett urval av åkarnas mest populära och använda lastsäkringsprodukter för vägtransporter. Läs eller ladda ner ditt egen folder här!   


Premiär för Armaton Partner Day!

Armaton arrangerade för första gången en Partner Day i Swerige 11-12 december för alla partners i Europa. Mötet inleddes med en workshop där vi tillsammans monterade ihop en Modular Platform. Agendan innehöll också diskussion om framtida utveckling av Armaton Modular Platform samt marknadsaktiviteter på de olika geografiska marknaderna. Tack alla för två innehållsrika och konstruktiva […]