Forankra satsar vidare på miljön

I vårt löpande arbete med miljöförbättrande åtgärder bygger vi nu ut antalet laddningsplatser för elbilar på vår anläggning i Vårgårda. Efter ombyggnationen kan vi erbjuda anställda och besökare 14 nya P-platser med laddningsstolpar. Läs mer om vårt miljöarbete här!