Armaton genomför LCA (Life Cycle Assessment)

2021-05-12

Som en del i vårt arbete med hållbarhet har vi beställt en LCA för Armatons flak. Denna LCA kommer att genomföras under våren 2021 av IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg.

Vad är en LCA!

LCA är en analys av den klimatpåverkan en produkt har under hela sin livstid.

Fakta om utsläpp och resursanvändning i tillverkningsprocessen samlas in från leverantörer och deras underleverantörer, liksom information om utsläpp vid transporter, användning och avfallshantering. Detta underlag sammanställs sedan och analyseras av en extern part.

För mer information om projektet – följ Armaton på LinkedIn.