Avisering av tillfälligt prispåslag från 1/3 2021

2021-02-25

Det nog inte undgått någon att vi alla är mitt i en mycket besvärlig marknadssituation med stora obalanser. Brister på material, råvaror och transportvolymer slår mot alla branscher. Priser har rusat i höjden på ett sätt vi inte tidigare upplevt. Brister och förseningar i leveranskedjor har redan skapat stora störningar för många verksamheter.

Även Forankra är starkt påverkade. Som exempel har kostnaden för att transportera en container från Asien till Europa stigit från 1 till 5-6 tusen USD. För produkter med lågt värde/vikt motsvarar det en prisökning på över 10 % av varans pris. Därtill tillkommer ökningar för tillverkningskostnader på 15-30 % beroende på materialmix. En del i prisökningarna är sannolikt en kompensation för en svagare dollar, då många affärer gjorts i USD men där kostnaderna finns i lokala valutor.

Ingen aktör kan själv absorbera ökningar av den här magnituden. De måste föras vidare i hela kedjan.

Den stora frågan är självklart om det vi ser nu endast är en temporär störning som snart har ”peakat” ut för en återgång nedåt. Om detta vet vi inget, men vi hoppas naturligtvis att så är fallet. Frågan är bara om och när, samt var nya normala kostnadsnivåer landar?

Med anledning av denna extraordinära situation kommer Forankra att agera på följande sätt:

  • Vi lämnar prislistan oförändrad. Däremot påför vi från 1:a mars en temporär avgift på 8 % på varugrupper inom ”lastsäkring och lyft” för att kunna hantera dessa kostnadsökningar. Syftet med det temporära påslaget är att göra det tydligt och transparent, samt att det ska gå snabbt att justera ned eller upp eller ta bort beroende på utvecklingen.
  • Vi vill uppmärksamma att 8 % påslag inte täcker aktuella kostnadsökningar. Vi har i detta påslag redan antagit en nedgång av dagens kostnadsnivåer, vilket vi hoppas se den närmaste tiden. Om inte så sker kan vi tyvärr tvingas justera upp påslaget.
  • Idag finns inte stabil grund för att upprätta en ny prislista. Vi ser en mycket volatil marknad och det är i stort ”spot”-priser som gäller. Vi avvaktar därför med uppdatera prislistan tills vi har ett stabilare läge.
  • Vi kommer i dagsläget inte kunna utfästa fasta priser över tid på större volymorders. Sådana förfrågningar får vi hantera från fall till fall.
  • Produkter avsedda för fordonspåbyggnad inklusive Armaton hanteras och kommuniceras separat.

Vi beklagar att vi behöver vidta ovanstående åtgärder, men hoppas på förståelse i en extraordinär situation helt utanför vår kontroll. Vi arbetar hårt för bibehålla vår servicenivå. Vi prioriterar våra trogna kunder och avböjer aktivt affärsmöjligheter drivna av rådande bristsituationer.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring detta.


Forankra AB

Per Englund / VD

 

Notera att det temporära prispåslaget redovisas som en separat rad, "Temporary charge", på orderbekräftelse och faktura. Vid delleverans kommer påslaget för hela ordern att läggas på första fakturan. Om detta förfarande skulle medföra problem för er vid t.ex. fakturamatchning, v.v. kontakta oss så upprättar vi i dessa fall en justerad prislista.