Forankras expert föreläsare på SAGITs lastsäkringskonferens

2018-11-13

Sagit_Bild3b,700x465

Den 8:e november anordnade intresseorganisationen SAGIT (Säkring Av Gods I Trafik) en lastsäkringskonferens i Stockholm. Temat för årets konferens var innehåll, tolkning, tillsyn och rättslig tillämpning den nya svenska vägföreskriften för lastsäkring  TSFS 2017:25.

För att belysa dessa ämnen medverkade representanter från berörda myndigheter och näringslivet på konferensen. Forankra ABs lastsäkringsexpert Mats Staffas var en av föreläsarna och han presenterade vilka standarder som gäller för surrningsutrustning och hur de ska tillämpas. Mats tog även upp vad som gäller för lastsäkringsutrustning som INTE täcks av en standard!

Kontakta våra experter

Forankra AB deltar i flera svenska och internationella branschforum, vilket är en viktig del i vårt arbete att hålla oss informerade om och kunna påverka standarder och regelverk inom lastsäkring. Vill du veta mer om aktuella regelverk för lastsäkring, så är du alltid välkommen att kontakta våra experter.

SAGIT

SAGIT är ett svenskt expert- och samrådsforum i lastsäkringsfrågor inom land- och sjötransportområdet. SAGIT initierar och följer upp svenska och internationella regelförändringar inom EU samt identifierar problemområden där det finns behov av forskning och utveckling, med den övergripande målsättningen att utveckla säkrare godstransporter.

SAGIT tog 1996 initiativet till utveckling och uppdatering av TFK:s lastsäkringshandbok, som legat till grund för nya lastsäkringsprinciper. Gruppen tog även initiativet till den av EU Kommissionen utarbetade European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transports.