Nytt regelverk för lastsäkring fr.o.m 20 maj, 2018

2018-05-16

Image pictures

Transportstyrelsen har tagit fram en ny föreskrift avseende lastsäkring för vägtransporter TSFS 2017:25 – ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon”, som börjar gälla i Sverige den 20 maj, 2018.

Bakgrund

Nya gemensamma krav på lastsäkring för internationella vägtransporter inom EU infördes under 2017. De nya reglerna bygger på EU-direktivet 2014/47/EU som antogs 2014.
I Transportstyrelsens nya förskriften är våra svenska regler anpassade till de krav som ställs genom EN 12195-1 och andra tillämpliga europeiska standarder inom området. Som stöd för det nya regelverket hänvisas till Europeiska riktlinjer för bästa praxis - Lastsäkring för vägtransporter.

Vad innebär den nya föreskriften?

De största förändringarna är:

  • Kravet på lastsäkring i färdriktningen (framåt) sänks från 1,0 till 0,8 gånger lastens vikt
  • Styrkan i låsningsdon, förstängningsanordning, surrningsdon eller annan flyttbar lastsäkringsutrustning ska verifieras genom märkning eller certifikat
  • Många detaljkrav för olika lasttyper försvinner


För mer information
Klicka här för att läsa det nya regelverket TSFS 2017:25

Kontakta oss
Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor, tel 0322-66 78 00 eller info@forankra.se