Bristfällig lastsäkring – en rullande säkerhetsfara

2021-01-25

TV4 visade söndagen den 24/1, 2021 inslaget "Lastbilsslarv - en rullande säkerhetsfara" (se länk till inslaget här).

I programmet visades flera exempel på bristfällig eller frånvaro av lastsäkring och konsekvenserna av detta.

Varför lastsäkring?

Lastsäkring regleras av olika direktiv och lagkrav, eftersom brister i lastsäkring kan orsaka stora person- och godsskador. Det är därför av största vikt att korrekt lastsäkring används vid varje lastsäkringstillfälle.
Läs mer om Regelverk för lastsäkring här!

För att uppnå rätt lastsäkring krävs godkända produkter och ett korrekt handhavande av surrningsutrustningen. I Forankras “Lathund för lastsäkring” har vi därför samlat information, som är viktig att känna till för att uppnå säkra lastsäkringslösningar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning eller för att diskutera vilken lastsäkringslösning som bäst passar dina behov.