Forankra blir samarbetspartner till Sustaid

2021-11-16

Forankra har blivit utvald att delta i Sustaids Samverkanstjänster under 2021-2022. Sustaid är ett samverkansforum för hållbara innovationer i internationell kris och katastrof samt utvecklingsbistånd. Dess verksamhet syftar till att möta det behov som finns på de allra mest utsatta platserna i internationell kris och katastrof, som till exempel flyktingläger, kåkstäder och slumområden, genom att underlätta och skapa bättre förutsättningar för framdrivning av hållbara innovationer och lösningar (produkter och tjänster). Detta görs genom tvärsektoriell samverkan och partnerskap.

Forankra kan som expert inom lastsäkring bidra till att skapa förutsättningar och lösningar för att produkter och utrustning, som ska transporteras till utsatta områden runt om i värden, kommer fram i oskadat skick trots långa transporter.

Läs mer om Sustaid

Läs mer om de bolag som ingår i Sustaids Samverkanstjänster 2021-2022