Forankras säljkår möttes i Barcelona!

2019-10-01

Forankra-gruppen, som är en ledande leverantör i Europa av lastsäkrings- och lyftutrustningar, samlade sina säljorganisationer från Sverige, Polen, UK, Frankrike och Spanien till säljkonferens i Barcelona i slutet av september. Det är alltid lika givande att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och att få inspiration av både externa och interna föredragshållare.

Tack för ett bra arrangemang – vi ser redan fram emot nästa gång!