Klimatkontroll för transporter av temperaturkänsligt gods

2022-03-11

Gods som livsmedel, läkemedel och kemikalier är ofta temperaturkänsliga eller känsliga för temperaturvariationer. Fel temperatur kan leda till stora ekonomiska förluster i form av kassationer av själva godset och inte minst följdkostnader i förlorade affärer och kundrelationer.

Temperaturkänsligt gods kan fraktas i klimatkontrollerade lastbärare, alternativt i vanliga lastbärare om godset i sig är väl isolerat. Val av metod beror naturligtvis på godsets typ, mängd, frekvens, behov av omlastning, samt typ av lastbärare.

Thermoväggar ger flexibilitet

Forankra har flera system av flyttbara mellanväggar för uppdelning av transportutrymmet i olika temperaturzoner. Frysta varor och kylvaror kan då transporteras på samma bil, vilket ökar både flexibilitet och fyllnadsgrad samtidigt som transportkostnad och miljöpåverkan kan reduceras.

Läs mer om våra lösningar för säkra kyltransporter här!