Lyft,windpower,1230x400

Säkra lyftlösningar

Forankra AB ingår i Axel Johnson International. Tillsammans omsätter företagsgruppen över 3 miljarder kronor i lyftredskap och relaterad service, vilket gör oss till marknadsledande inom området. Genom oss får du tillgång till bolagens samlade kompetens och erfarenhet.
Forankra erbjuder ett utvalt sortiment inom lyft, som täcker in de flesta vardagliga behov. Vi erbjuder hög kvalitet till bra priser och snabba leveranser. Våra lyftredskap uppfyller Europeiska Maskindirektivet och levereras med erforderlig dokumentation, som lagras i våra system för spårbarhet och ev. återskapande.

Säkerhet

Det genomförs dagligen många sorters lyft inom olika branscher. Lyft är alltid förenat med en viss risk och ställer höga krav på både användaren och leverantören av lyftprodukter. Även om produkterna är godkända och certifierade, kan felaktig hantering och felaktig tillämpning av produkterna skapa farliga situationer.

Säkra lyft börjar alltid med att välja rätt utrustning. Lyftprodukter är starkt reglerade av Europeiska Maskindirektivet 2006/42 / EG, som ställer höga krav på leverantörer av lyftprodukter avseende:

• Krav på produktens prestanda
• Produktmärkning
• Teknisk produktdokumentation
• CE-märkning
• Spårbarhet av produkter genom värdekedjan

För att förebygga olyckor och personskador i samband med lyftarbete har Arbetsmiljöverket tagit fram regelverk, som arbetsgivaren är tvungen att känna till och följa. Läs mer om detta i:

• Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:04)
• Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

Klass8,250x310px

Med Forankra som din partner kan du vara säker på att produkterna är tillverkade enligt gällande lagstiftning och standarder. Våra experter är tillgängliga för frågor och rekommendationer samt för att föreslå säkra lyftlösningar anpassade till dina behov.

Bra att känna till

 • Riskbedömning
  Gör alltid en riskbedömning och åtgärda vid behov innan lyftredskapet används.
 • Rätt lyftredskap
  Säkerställ val av för ändamålet rätt utrustning, som uppfyller gällande direktiv och krav. Kraven gäller även dokumentation av utrustningen.
 • Kunskap
  Arbetsgivare ska se till att personal som använder lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen. Dessa skall vara dokumenterade. Det åligger arbetstagare att följa föreskrifter och instruktioner.
 • Underhåll och kontroll
  Lyftredskap ska underhållas löpande samt kontrolleras före användning. Livslängden på lyftredskap är begränsad beroende på användning. Uttjänt material skall kasseras och ersättas.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete 
  I enlighet med Arbetsmiljöverkets regler har arbetsgivaren huvudansvaret och ska tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska genomföra alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att arbetstagarna drabbas av olyckor. Arbetsgivaren ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och är därmed ålagd att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lyft:

 • Utbildning
 • Rådgivning
 • Regelverk och dokumentation
 • Kundanpassade produkter och lösningar

Exempel på produkter inom lyftutrustning

Forankras sortiment av lyftutrustning är anpassat för bygg och industri. Sortimentet omfattar lyftutrustning för klass 8 och klass 10, mjuka lyftredskap samt lyft- och dragdon. Vi konfigurerar även kättingredskap till önskad längd och utförande.
Det finns många olika lyftutrustningar och nedan visas ett urval av våra mest efterfrågade produkter. Klicka på aktuell produkt för mer information och för att se vilka ytterligare produkter som finns inom produktkategorin.

Klass 8 – Kättingredskap

Kättingredskap 2-part

Kättingredskap 2-part Klass 8, 6mm, längd 3m

Produktnr: 190410008
Beskrivning: Kättingredskap 2-part | Klass 8 | 6mm | 0-45º: 1,60ton | 45-60º: 1,12ton | Längd: 3 meter | SF: 4:1 | EN-818 | Säkerhetskrokar | Förkortningskrokar | Packade i hink
Kättingredskap 2-part

Kättingredskap 2-part Klass 8, 8mm, längd 3m

Produktnr: 190410009
Beskrivning: Kättingredskap 2-part | Klass 8 | 8mm | 0-45º: 2,80ton | 45-60º: 2,00ton | Längd: 3 meter | SF: 4:1 | EN-818 | Säkerhetskrokar | Förkortningskrokar | Packade i hink
Kättingredskap 2-part

Kättingredskap 2-part Klass 8, 10mm, längd 3m

Produktnr: 190410010
Beskrivning: Kättingredskap 2-part | Klass 8 | 10mm | 0-45º: 4,25ton | 45-60º: 3,15ton | Längd: 3 meter | SF: 4:1 | EN-818 | Säkerhetskrokar | Förkortningskrokar | Packade i hink
Kättingredskap 2-part

Kättingredskap 2-part Klass 8, 13mm, längd 3m

Produktnr: 190410007
Beskrivning: Kättingredskap 2-part | Klass 8 | 13mm | 0-45º: 7,50ton | 45-60º: 5,30ton | Längd: 3 meter | SF: 4:1 | EN-818 | Säkerhetskrokar | Förkortningskrokar | Packade i hink
Kättingredskap 2-part

Kättingredskap 2-part Klass 8, 10mm, längd 3m

Produktnr: 190410011
Beskrivning: Kättingredskap 2-part | Klass 8 | 10mm | 0-45º: 4,25ton | 45-60º: 3,15ton | Längd: 3 meter | SF: 4:1 | EN-818 | Säkerhetskrokar | Packade i hink
Kättingredskap 1-part

Kättingredskap 1-part Klass 8, 8mm, längd 2m

Produktnr: 190310002
Beskrivning: Kättingredskap 1-part | Klass 8 | 8mm | Spärrkrok | Längd: 2 meter | 0º: 2,00ton | SF: 4:1 | EN-818
Kättingredskap 2-part

Kättingredskap 2-part Klass 8, 10mm, längd 3m

Produktnr: 190410003
Beskrivning: Kättingredskap 2-part | Klass 8 | 10mm | Spärrkrok | Längd: 3 meter | 0-45º: 4,25ton | 45-60º: 3,15ton | SF: 4:1 | EN-818
Kättingredskap 3-part

Kättingredskap 3-part Klass 8, 10mm, längd 3m

Produktnr: 190510003
Beskrivning: Kättingredskap 3-part | Klass 8 | 10mm | Spärrkrok | Längd: 3 meter | 0-45º: 6,70ton | 45-60º: 4,75ton | Längd: 3,0m | SF: 4:1 | EN-818
Kättingredskap 4-part

Kättingredskap 4-part Klass 8, 6mm, längd 3m

Produktnr: 190610001
Beskrivning: Kättingredskap 4-part | Klass 8 | 6mm | Spärrkrok | Längd: 3 meter | 0-45º: 2,36ton | 45-60º: 1,70ton | SF: 4:1 | EN-818

Kontakta våra experter

Mårten Ceder

KAM Återförsäljare, Industri

Mats Staffas

Teknisk produkt- och compliance specialist

Säkra lyft

Säkra lyft kräver godkända och certifierade produkter, korrekt handhavande och kontroll av lyftutrustningen före användning.

Val av lyftredskap

190610004,250x320

Ett lyftredskap ska väljas med hänsyn till:
• Den last som ska hanteras
• Vilka grippunkter eller lyftöglor som ska användas
• Rådande väderleksförhållande och
• hur stoppningen eller slingningen utförs

Ett lyftredskap som inte demonteras efter användning ska märkas tydligt, så att användaren informeras om vad som kännetecknar redskapet.
AFS 2006:6, 20 §

 

Val av kätting

Lyftkatting,400x400

Kätting finns i flera klasser och standarder där valet oftast avgörs av användningsområde. Det är viktigt att kättingen hanteras på rätt sätt vid användning och att man regelbundet kontrollerar deformation och förslitning.
Läs mer >>

 

Val av mjuka lyftredskap

Mjukalyft,400x400

Mjuka lyftredskap brukas till största delen utan att kombineras med andra lyftkomponenter, men kan vid behov kombineras med klass 8, klass 10 eller andra godkända lyftkomponenter. Mjuka lyftredskap är tillverkade enligt EN 1492-1 och-2 är färgkodade för sin maximala arbetslast (WLL).
Läs mer >>

 

Exempel på lyftapplikationer

Forankra 8sid lifting-1-a,400x473

Lyft,bygg,400x500

Forankra 8sid lifting-5,400x478

Forankra 8sid lifting-14,400x550

Lyft_1

Lyft6,400px