????????????????????????????????????

Forankras Miljömål

  • Minst 60 % av totala volymen produkter ska ha en återvinningsinstruktion inom 2021
  • Minst 90 % av interna avfallet ska sorteras i en återvinningsbar fraktion inom 2022 (brännbart räknas ej som en återvinningsbar fraktion)
  • 100 % av våra leverantörer av direkt material från prioriterade länder enligt "Axel Johnson Internationals Guideline for Sustainability in Supply Chain" ska vara hållbarhetsreviderade
  • 100 % av våra produktförpackningar ska vara materialåtervinningsbara inom 2025
  • 96 % av fakturerade värdet på in- och utfrakter ska ske med miljöcertifierade transportörer
  • Laddningsmöjlighet ska finnas vid alla parkeringsplatser vid Forankras siter i Sverige

 

 

 

Sustainability

Hållbarhet är vår ledstjärna som vi delar med vår koncern. Hållbara affärer som koncept anger från hur vi definierar och tar fram vårt kunderbjudande fram till hur vi väljer leverantörer, material, producerar och transporterar våra varor. Det är vårt ansvar att arbeta utifrån ett livscykelperspektiv och kontinuerligt förbättra alla aspekter av vårt miljöledningssystem, vår affär – miljö, socialt och ekonomisk – med syfte att bidra till en bättre värld.

Läs mer om hur Axel Johnson International ser på hållbarhet.

DELA