????????????????????????????????????

Forankras Miljömål

•  50 % av värdet på in- och utfrakter ska ske med miljöcertifierade transportörer inom 2018
•  Elförbrukningen ska minskas med 5 % per år
•  Alla A-leverantörer ska ha bedömts med ny leverantörsbedömningsmall inom 2018
•  20 % av totala volymen produkter ska ha materialspecifikation inom 2018
•  80 % av volymen av produkter ska ha en återvinningsinstruktion inom 2019
•  Nå en återvinningsgrad på 65 % av vårt interna avfall inom 2018
•  Införa en ny resepolicy med miljöfokus inom 2018

 

 

 

DELA