När ska kättingredskap bytas ut?

2021-10-11

För att säkerställa ”säkra lyft” är det viktigt att alltid kontrollera lyftutrustningen innan den ska användas. Kättingredskapet ska bytas ut så fort det finns tecken på permanent förlängning, deformation, sprickor eller annan anvisning på kättingen. Detsamma gäller när förslitningen på kättingen överstiger 10 procent av den ursprungliga dimensionen.

Kompromissa ALDRIG på säkerheten!

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor om "säkra lyft"!