4.0.1

Vision och värdegrund

Vår vision och värdegrund definierar vår företagskultur och ger dig en uppfattning om vilken typ av partner vi är och vad vi strävar efter som företag.

Vision

Forankras vision är att göra säkring av gods i rörelse till den starkaste länken i logistikkedjan.

Värdegrund


Making things happen.

Vi har en passion för affärer, vi utmanar, tar initiativ och ansvar för det vi lovar.

Good to work with.
Vi skapar tillit genom respekt för människor och relationer.

Far-sighted.
Vi driver aktivt förändringar ur ett hållbart perspektiv.
Vi har en preferens för långsiktiga åtaganden gentemot kunder och leverantörer.

DELA