truck-landscape-2

Lastsäkring för fordonspåbyggare

Det ställs höga krav på dagens fordonspåbyggare. Marknaden förändras kontinuerligt. Efterfrågan på nya effektivare transportlösningar eller lösningar för helt nya transportbehov driver på utvecklingen. Innovation och förmåga att snabbt omsätta kreativa idéer till färdig produkt är därför ett livsvillkor. Samtidigt skall gällande normer och regelverk efterlevas.

Bristfälliga påbyggnader och konstruktioner kan äventyra säkerheten på våra vägar samt utgöra en stor risk i arbetet för chaufförer och andra som utför lossning eller lastning. Det är därför lätt att förstå att området är starkt reglerat. Utöver europeiska normer finns lokala regelverk, vilka i olika utsträckning harmoniserar med varandra. Att vara väl införstådd med dessa regelverk är en förutsättning för alla branschens aktörer.

Inom vårt expertområde - Lastsäkring och Lastoptimering - hjälper vi våra kunder med att ta fram lämpliga lösningar. Forankra har över 30 års erfarenhet inom området. Vi erbjuder bland annat produkter så som skenor och system för lastförankring, system för dubbla lastplan, förstängningsbalkar och godsstöttor, flyttbara isolerväggar för variabla temperaturzoner i kylfordon, samt ett komplett sortiment av lastsäkringsutrustning som normalt levereras med fordonet. För lätta lastfordon (LCV) erbjuder vi marknadens mest innovativa lämlås – Armaton – känd för sin höga kvalitet, tilltalande design och låga vikt.

Vårt kvalitetsfokus gäller hela vårt åtagande. Du ska inte bara vara trygg med våra produkter, du skall även kunna lita på oss som stabil och pålitlig leverantör och samarbetspartner.

Bra att känna till

Det finns många olika regelverk för påbyggare och för att uppnå säkra transporter. Kontakta oss gärna för att diskutera hur du ska säkra ditt gods på bästa sätt.

Tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lastsäkring och för fordonspåbyggare:

  • Utbildning i lastsäkring
  • Rådgivning
  • Anpassade produkter och lösningar

Exempel på produkter som används av påbyggare

Det finns många olika typer av lastsäkringsprodukter, som används av fordonspåbyggare. Nedan visas ett urval av sådana produkter. Klicka på aktuell produkt för mer information och för att se vilka ytterligare produkter som finns inom produktkategorin.

Armaton

Kontakta våra experter

Michael Nilsson

KAM Påbyggare & Thermoprodukter

Niklas Pålsson

KAM Åkerier & Thermoprodukter

Regelverk för fordonspåbyggare

standard_bodybuilding_sv

 

Lastsäkring i distributionsbilar

bodybild-1

Lastsäkring i distributionsbilar är en utmaning eftersom de hanterar en stor variation av gods. Det ställer stora krav på såväl lastsäkring som lastoptimering för att få det kostnadseffektivt. Kontakta gärna våra specialister för råd och rekommendationer.

Lösningar för timmerbilar

timmerbil-ny

Timmerbilar transporterar tunga laster som måste kunna säkras effektivt och snabbt. Forankra erbjuder ett flertal lösningar som är vanligt förekommande i denna typ av applikation.

Double decking-system för lastbilsskåp

truck-xtradeck
När en transportbil är lastad uppstår ofta ett stort tomrum ovanför lasten som inte kan fyllas pga skaderisk på godset under. Ett sätt att komma tillrätta med detta kan vara att använda dubbla lastplan. Detta lämpar sig bra för många olika typer av gods, som t.ex paketgods och annat lättgods som transporteras i rullburar.

Dubbla lastplan innebär i många fall högre volymutnyttjande och bättre transportekonomi. Dessutom är det oftast gynnsamt för miljön, eftersom man med färre bilar kan transportera lika stor godsmängd som tidigare.

PIEK-godkänd balk

piek-detalj-3b

PIEK är en teknisk lösning som reducerar störande ljud. Buller från distributionsbilar i tätbebyggda områden kan upplevas som mycket störande och i vissa städer har det redan införts lagkrav på PIEK-godkända fordon.
Med Forankras PIEK-system, ”XtraDeck” nedbringas ljudet till <60dB, vilket är i linje med ”Piek certification and European Directive 2003/10 EC of 6 February 2003.
Förutom PIEK-godkännandet har XtraDeck systemet även utvecklats med en ny höjdregleringsstav, som är säkrare och mer ergonomiskt utformad än tidigare modeller.

XtraDeck systemet har erhållit flera utmärkelser – dels kategori bästa nya fordonsutrustning på Solutrans i Lyon November 2015 samt  “Efficiency Logistics and Sustainability Awards” i Madrid April 2016. 

fip-forankra-double-plancher-xtradeck_3

Armaton

armaton-illis

Armaton lämlåssystem är känt för sin höga kvalitet, flexibilitet och estetisk tilltalade design. Konstruktionen är lätt men stark, vilket tillåter att mer av den tillåtna maximala fordonsvikten kan användas för last. Armaton har därför valts av flera stora fordonspåbyggare av LCV’er runt Europa.

Thermo-produkter

safecold_280110053

Forankra har ett brett sortiment av thermo-produkter – från högisolerande material i thermo-väggar och pallhuvar till fasta vägg-och korridorsystem. Genom att välja rätt thermo-produkt möjliggörs säkra transporter av frys- och kylvaror samt frostkänsliga produkter.