Dynello Strap winder

Dynello Bandupprullare

Dynello är en batteridriven bandupprullare, som används för snabb och smidig upprullning av spännband.

Produktnr: 270510026
Beskrivning: Dynello Bandupprullare | RS0102 | Inkl. batteri och 230V, 12-24V laddare
EAN: 5700002038944

PDF