Armaton

ETT MODERNT SYSTEM FÖR FLAKBYGGNATIONER

Armaton är ett modernt system för flakbyggnationer bestående av flakstolpar och lämlås för lätta och medeltunga fordon. Mer information om Armaton hittar du nu på www.armaton.com.