Double Decking

Double Decking

Double decking är ett balk-/skensystem, som innebär att man lastar godset i två plan istället för gods på gods. På så sätt minskas risken för skador på godset och en mer kostnadseffektiv lösning erhålls, eftersom man kan transportera dubbel mängd gods. Kontakta oss gärna för mer information.