Engångssurrningar / Kuddar

Engångssurrningar / Kuddar

Engångssurrning är ett system för att säkra gods i containers, lastflak och flatbeds. Engångssurrning kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till spännband och kan användas för att säkra många typer av gods i olika lastbärare. De vanligaste produkterna utgörs av engångsband, engångslås och luftkuddar.

Luftkuddarna placeras mellan pallarna på lastbäraren och fylls med luft. Kuddarna fixerar på så sätt lasten och förhindar att godset kommer i rörelse under transporten.

Forankra har även ett sortiment av absorbenter, som effektivt minskar den relativa fuktigheten i containers och förpackningar och därmed skyddar godset mot fukt i samband med transporter.