Kantskydd / Stopp

Kantskydd / Stopp

Kantskydd och slitskydd används antingen för att skydda godset från skador orsakade av surrningsutrustningen eller skador på surrningsutrustningen orsakade av godset.
De olika typerna av friktionsmattor, kollibroddar och stoppklossar används för att motverka att godset glider mot underlaget.