Mjuka lyft

Mjuka lyft

Rundsling, bandsling och bandstroppar används oftast separat, men kan vid behov kombineras med kättingkomponenter klass 8. Mjuka lyftredskap har låg egenvikt i förhållande till sin bärighet samt mjuk anläggningsyta mot godset, dvs. de skadar inte godset. Redskapen har mycket flexibelt användningsområde, eftersom de kan kopplas runt lasten på olika sätt. Mjuka lyftredskap har en säkerhetsfaktor på 7:1 och är färgkodade för varje max last, se tabell nedan.

Tabell: Mjuka lyftredskap – färgkod och nominell arbetslast.