Regelverk för surrningsfästen och surrningspunkter

2022-02-23

Surrningsfästen är till skillnad mot lös lastsäkringsutrustning en integrerad del av lastbäraren (t.ex fordonet) varför kapaciteten måste fastställas av den som ansvarar för monteringen på aktuell lastbärare, t.ex påbyggaren. Surrningsfästet ska klara belastning i den avsedda riktningen och denna riktning ska tydligt anges.

Kraven på surrningsfästen är hårda och regleras i den svenska föreskriften TSFS 20017:25, men även i det europeiska direktivet 2014/47/EU, hänvisas det till den europeiska standarden EN 12640.

Läs mer om regelverk för surrningsfästen och surrningsöglor här.