Superlash™ – ett system av Sjöfartssurrningar

2019-09-11

Sjöfartssurrningar är speciellt anpassade till de stora utmaningar, som ställs på lastsäkring till sjöss. Gemensamt för de olika sjöfartssurrningarna är att de snabbt och effektivt kommer upp i extra hög inspänning samt att surrningen är enkel att lossa.

I Forankras egenutvecklade system av sjöfartssurrningar Superlash™ ingår:

Läs mer om våra Sjöfartssurrningar här!

På Forankra är vi specialister på lastsäkring av gods i alla typer av lastbärare och transportslag.
Läs mer om hur vi ser på lastsäkring för sjötransporter här!