4.0.1

Vision och värdegrund

Vision

Forankras vision är att göra säkring av gods i rörelse till den starkaste länken i logistikkedjan.

Verksamhetspolicy

Vår Verksamhetspolicy bygger på de vägledande värderingar och principer, som vi vill ska råda i Forankra AB.
Läs mer om Forankras Verksamhetspolicy här.

Värdegrund


Making things happen.

Vi har en passion för affärer, vi utmanar, tar initiativ och tar på oss ansvar för att leverera det vi lovar.

Good to work with.
Vi bygger ömsesidigt förtroende genom respekt för varandra och våra relationer.

Far-sighted.
Vi driver långsiktig och uthållig utveckling. Vi har en preferens för långsiktiga åtaganden med syftet att även i framtiden vara en ledande aktör inom vår bransch.

 

 

Vägledande principer


S
afety First
Vi har en nollvision gällande olyckor för våra medarbetare och våra kunder relaterade till de produkter och den service vi tillhandahåller. Att våra produkter är tillförlitliga är en förutsättning för våra kunders säkerhet. Våra medarbetare skall alltid ha relevant utbildning och träning för att på ett säkert sätt kunna utföra sitt arbete.

Sustainability
Hållbarhet är vår ledstjärna som vi delar med vår koncern. Hållbara affärer som koncept anger från hur vi definierar och tar fram vårt kunderbjudande fram till hur vi väljer leverantörer, material, producerar och transporterar våra varor. Det är vårt ansvar att arbeta utifrån ett livscykelperspektiv och kontinuerligt förbättra alla aspekter av vårt miljöledningssystem, vår affär – miljö, socialt och ekonomisk – med syfte att bidra till en bättre värld.

Läs mer om hur Axel Johnson International ser på hållbarhet.