Knowhow-Lashings_1230x450 (2)

Lastsäkring - olika metoder

Säkring av last kan ske på något av nedanstående sätt eller genom en kombination av följande:

  • Förstängning
    Exempel på förstängningsdon är framstam, kilar, kuddar, klossar och stöttor.
  • Surrning
    Exempel på surrningsutrustning är spännband, kättingsurrning och fasta surrningar. Utrustningen kan användas för olika surrningsförfaranden, exempelvis överfallssurrning (friktionssurrning), rak surrning och loopsurrning.
  • Låsning
    Låsning innebär att godset mekaniskt låses fast på lastbäraren, t.ex twistlock för containers.

Olika typer av surrning

Spännband – Flexibla och enkla att använda
Att använda spännband är det absolut vanligaste sättet att säkra gods. En metod som ofta används är överfallssurrning (friktionssurrning). Vid användning av en överfallssurrning pressas godset mot underlaget med hjälp av inspänningskraften ifrån spännbandet, man kan säga att man ”ökar godsets vikt”. Denna sammanlagda ”vikt” i samspel med den aktuella friktionen mellan godset och underlaget förhindrar godset från att börja glida. Surrningen används också för att förhindra gods från att tippa och/eller vandra.

Inspänningskraften för det aktuella spännbandet återfinns på märketiketten och benämns STF. Vid användning av rak surrning eller loopsurrning är det istället surrningens hela styrka som utnyttjas. Vid något av dessa sätt att surra är det istället spännbandets LC (Lashing Capacity) som utnyttjas.

Surrningskätting – Högre styrka och inspänning
Kättingsurrning (spännardelen kallas loadbinder eller spärrbjörn) används på samma sätt som spännband med den skillnaden att de oftare används vid rak (direkt) surrning. Med en kättingsurrning i klass 8 eller klass 10 uppnås betydligt högre LC respektive STF värden.

Fasta vinschar
Fasta vinschar sitter oftast monterade på utsidan av lastbäraren. De kan vara enkelt utformade med en axel, inspänningsmekanism och låsning eller lite mer avancerade med inkapsling innehållande bandmagasin. De kan även vara fastskruvade eller fastsvetsade.

Klicka här för att se vårt sortiment av Surrningar.

Surrningsutrustningens utförande 

Valet av surrning styrs av vilken typ av gods och last det är man fraktar och även av vilken typ av lastbärare (tåg, lastbil, skåpbil, båt etc.), som ska transportera lasten.

Sedan Maj 2001 har surrningsutrustning, med få undantag*, tillverkats i enlighet med EN-12195** inom alla EU-länder. Fr.o.m. 20 maj 2018 gäller det europeiska direktivet 2014/47/EG, som säger att utrustningen ska vara enligt ett antal listade standarder eller på annat sätt certifierad, däribland EN 12195**.
I det svenska regelverket återfinns detta direktiv i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:25.

* En surrning direkt anpassad till exempelvis sjöfarten kan vara märkt och konstruerad på annat sätt
** EN 12195-2 för surrningsutrustning av syntetband, EN 12195-3 för kättingsurrning

 

Surrningsutrustningens märkning

Surrningsutrustningens märkning måste minst innehålla följande information:

Lastsurrningskapacitet (LC)
Lastsurrningens surrningsvärde mellan ändbeslagen, alltså den styrka man räknar med vid exempelvis loopsurrning eller rak surrning. Anges i daN för vanliga surrningar och i kN för kättingsurrning.

1 daN ≈ 1 kg
1 kN = 100 daN ≈ 100 kg

Standard Handkraft (SHF)
Den handkraft som surrningen är designad för. Normalt är denna 50 daN (50 kg).

Standard inspänningskraft (STF)
Anger vilken inspänningskraft som uppnås när spännaren dras med angiven SHF (normalt 50 daN). Det är detta värde som används vid beräkning av överfallssurrning (friktionssurrning).

Band- och kättingidentifiering
På märketiketten framgår vilket material bandet är tillverkat av och även hur stor töjningen är i bandet. En kättingsurrning är märkt med vilken klass (även kallat ”grade”) kättingen och loadbinder är av.

Brottsstyrka (BF)
Brottstyrkan är den belastning ett helt nytt band klarar i rakt drag. Dvs om ändbeslagen dras rakt ifrån varandra ska spännbandet i sin helhet klara minimum den angivna brottlasten. Forankra anger normalt inte längre detta värde på sina surrningar. Om du ändå vill veta ungefärlig brottstyrka för en syntetsurrning är ett tips att surrningen måste hålla minst dubbla LC utan att brista.

 

Surrningsguide

För beräkning av antal surrningar och hur de ska användas rekommenderar vi vår surrningsguide ”Lathund för lastsäkring”, som täcker in de flesta lastsäkringssituationer inom väg- och sjötransporter.

DELA