Regelverk för lastsäkring

Lastsäkring regleras av lagar och regelverk. En korrekt lastsäkring måste följa dessa regelverk. I Sverige ansvarar Transportstyrelsen för reglerna gällande säkring av last på våra fordon.

 

De nu gällande föreskrifterna om lastsäkring för vägtransporter i Sverige publicerades i maj 2018, TSFS 2017:25 – ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon”. Dessa föreskrifter är harmoniserade med EU-direktiv 2014/47/EG ”Tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik”, där gemensamma europeiska regler återfinns.

 

Sedan Maj 2001 har surrningsutrustning, med få undantag*, tillverkats i enlighet med EN-12195** inom alla EU-länder. Fr.o.m. 20 maj 2018 gäller det europeiska direktivet 2014/47/EG, som säger att utrustningen ska vara enligt ett antal listade standarder eller på annat sätt certifierad, däribland EN 12195**. Som stöd för det nya regelverket hänvisas till ”Europeiska riktlinjer för bästa praxis - Lastsäkring för vägtransporter”. 

 

* En surrning direkt anpassad t.ex för sjöfarten kan vara märkt och konstruerad på annat sätt.

 

** EN 12195-2 för surrningsutrustning av syntetband, EN 12195-3 för kättingsurrning.

Europeiska riktlinjer för bästa praxis

Lastsäkring för vägtransporter 2014 

 

 

Föreskrifter om lastsäkring TSFS 2017:25

Transportstyrelsens regelverk som gäller fr.o.m 20 maj, 2018.

 

 

TYA branschnorm

Lastsäkring, instruktioner och riktlinjer för lastsäkring baserad på kraven i TSFS 2017:25 samt EU-direktivet 2014/47/EU om flygande inspektion. (Maj 2019)

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka regelverk, som gäller för just din situation.

Till Kontaktsida
Mats StaffasTeknisk produkt- och compliance specialist0322-66 78 04