Lastsäkring och säkra lyft med kranbil

En kranbil hanterar många olika typer av gods och situationer, som kräver både lastsäkring och lyft. Det gäller därför att säkerställa att det finns rätt kunskap, handhavande och utrustning för alla dessa tillfällen.

Lastsäkring med kranbil

Kranbilen är en typ av distributionslastbil för frakt av gods, som på grund av sin volym och/eller vikt behöver lastas på och av med en kran. De flesta transporter utgörs av kortare sträckor inom samma region. Det vanligaste godset som fraktas och lyfts med kranbil är byggmaterial som virke, husdelar, tegel, marksten, fönster och metallkonstruktioner. Även fritidsbåtar är en vanlig last för kranbilar. I samband med dessa transporter är det viktigt att säkerställa att godset kan lastsäkras på rätt sätt.

Metoder och produkter för lastsäkring på kranbil

De vanligaste metoderna för säkring av last som fraktas med kranbil är surrning och förstängning.

Produkter som ofta används för lastsäkring på kranbil är surrningar 50 mm och virkesstöttor. Det är även bra att ha hjälpmedel som kantskydd, Multi-Stick, friktionsmattor, stödbensplattor och bandupprullare nära till hands.

Knowhow inom Lastsäkring

För mer information om lastsäkring, val av rätt utrustning och produktmärkning hänvisar vi till avsnittet Lastsäkring – Knowhow samt vår ”Lathund för Lastsäkring”. 

Säkra lyft med kranbil

Kranbilar transporterar ofta material till byggarbetsplatser där det kan vara många människor och fordon i rörelse. Personal, som ansvarar för lyft, har inte bara ansvar för att godset ska lyftas på plats utan att skadas, utan även att lyften sker på ett sätt som är säkert för övrig personal på arbetsplatsen. Tydliga säkerhetsrutiner och tillgång till ändamålsenlig utrustning på plats är grunden för att genomföra säkra lyft. 

Produkter för lyft på byggarbetsplats

De vanligaste lyften på en byggarbetsplats sker med kran i kombination med mjuka och hårda lyftredskap samt till exempel pallgaffel.

Rundsling, bandsling och bandstropp är exempel på mjuka lyftredskap. Kättingredskap 1-4 part klass 8 och klass 10 är vanligt förekommande hårda lyftredskap.

Därutöver kan till exempel lyftankare, trumlyft, lyftok, förhandssvirvel, pallgaffel, balkklor och stödbensplattor användas. 

Knowhow inom Säkra lyft

För mer information om säkra lyft, val av rätt utrustning och produktmärkning hänvisar vi till avsnittet Säkra lyft – Knowhow samt vår ”Lathund för Säkra lyft”. 

Rekommenderade produktgrupper för kranbil (lastsäkring och lyft):

Standardsurrningar

Pallgaffel

Mjuka lyftredskap

Kättingredskap Klass 8

Kättingredskap Klass 10

Lyftok


Kranbil  – Lastsäkring

TIPS vid lastsäkring med kranbil

• Säkerställ alltid vilka lastsäkringsmöjligheter som finns på kranbilen.

 

• Se till att ha med dig bra utrustning med god kvalitet och som gör att du kan lösa de flesta situationer, både lastsäkring och lyft. 

 

• Kombinera lastsäkringsmetoderna surrning och förstängning för bästa resultat.

 

• Använd virkesstöttor för att separera och förstänga godset.

 

• Använd en inspänningsmätare för att säkerställa att dina spännband har rätt inspänningskraft.

Lastsäkring med kranbil
Lastsäkring med kranbil

Produkter som ofta används för lastsäkring på kranbil är surrningar 50 mm, kantskydd och virkesstöttor.

Kranbil – Säkra lyft

Kranbil säkra lyft

TIPS vid lyft med kranbil

• Se till att ha tillgång till rätt utrustning, som gör att du kan lösa de flesta situationer.

 

• Kontrollera alltid lyftredskapet före användning. 

 

• Riskanalys. Ta dig tid att diskutera fram en lösning i lägen, som kräver eftertanke.

 

• Säkerställ att materialet du ska lyfta är formstabilt och ordentligt buntat.

 

Balkklor kan med fördel användas vid lyft av balkar.

 

Rundslingskrokar kan med fördel användas både i toppen och botten av ett mjukt lyftredskap för att få en skonsam och snabb koppling.

 

• Glöm inte stödbensplattorna!

lyft med kranbil
lyft med kranbil
lyft med kranbil

Produkter som ofta används för säkra lyft är mjuka lyftredskap som t.ex rundsling och bandsling, samt hårda lyftredskap i klass 8 och 10. Stödbensplattor används för att stabilisera kranbilen i samband med lyft.  

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Niklas PålssonKAM Åkerier & Thermoprodukter042-16 90 83
Mårten CederKAM Återförsäljare, Industri0322-66 78 07

Produktexempel för kranbil: