Forankras sortiment av aluminiumprofiler för påbyggnad utgörs bl.a. av fyrkantsprofiler. Aluminiumrören (stakstötta eller virkesstötta) används för att separera gods på lastbäraren.