Forankra har ett brett sortiment av skenor och balkar för alla typer av lastbärare. I sortimentet ingår bl.a lätta skensystem.