Tabeller för lyft

Här presenterar vi olika typer av lyfttabeller.

Har du frågor är du alltid välkommen att Kontakta oss.

WLL för mjuka (textila) lyftredskap

Tabell avseende

arbetslast (WLL) för mjuka lyftredskap

WLL för lyftredskap av kätting

Tabell avseende

arbetslast (WLL) för kättingredskap 1-4 part, klass 8 och klass 10

Kättingkomponenter klass 8 och klass 10

Tabell för kättingkomponenter klass 8 och klass 10