Magnetlyft består av starka permanenta lyftmagneter, som används för att hålla fast plåt eller cylindriska arbetsstycken, tillverkade av ferromagnetiska material, under lyftförloppet. Magnetlyft kopplas på och stängs av genom vridning av manöverspaken. Det behövs ingen extern strömförsörjning för funktion och användning.