Lastnätet fästs på lastbäraren, så att det täcker hela lasten och förhindrar därmed att lättviktig last flyger iväg under transporten.

Lastnät för släpskärra fästs på släpkärran efter att lasten är surrad.