Vår ägare

Forankra AB ingår i Forankra-gruppen, som är en ledande europeisk innovatör, tillverkare och leverantör av lastsäkring och lastoptimering samt distributör av lastsäkrings- och lyftutrustning. Vår kundbas är global och återfinns inom väg- och flygtransporter, sjöfart, industri och OEM.

Axel Johnson International

Forankra AB är en del av Axel Johnson International, en global industrigrupp som består av mer än 120 bolag i 28 länder. Axel Johnson International präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Idag har koncernen sex affärsområden där Forankra ingår i Transport Solutions.

Axel Johnson

Vårt moderbolag, Axel Johnson, är en familjeägd koncern, vars affärsidé är att framgångsrikt bygga upp och utveckla lönsamma verksamheter inom handel och tjänster. Bolaget grundades i Sverige 1873 och har i dag 20 000 anställda inom en rad olika affärsområden.