Lintaljor är avsedda för att lyfta, sänka samt förflytta last. Lintaljan är konstruerad så att linan matas igenom vinschen, utan linan behöver magasineras eller rullas upp.