Forankra AB

Forankra AB grundades 1984 och är idag en ledande leverantör i Skandinavien av lösningar, som säkrar gods i rörelse. Våra kunder återfinns inom väg- och flygtransporter, sjöfart, industri och OEM. Vi ingår i Forankra-gruppen, där våra systerbolag har motsvarande ställning på sina respektive hemmamarknad. Tillsammans omsätter vi 900 mkr. 

Forankra ABs verksamhet spänner över ett brett område och omfattar förutom säkring av last för alla typer av transporter och lastbärare även lösningar för klimatskydd av gods i transit (fukt/temperatur). Vi tillhandahåller därutöver ett brett sortiment av balk- och skensystem för påbyggnad av lastbärare, vilka underlättar lastsäkring och möjliggör lastoptimering. Dessa lösningar är ofta unika och framtagna tillsammans med våra ledande kunder.

 

I tillägg till detta har vi ett sortiment av utrustning för säkra lyft, som är anpassat till transporter och hantering av gods inom bygg och industri.

 

Säkerhet

Vårt åtagande handlar om säkerhet. Det finns flera lagkrav och direktiv, som reglerar hur lastsäkring och säkra lyft ska utföras samt vilka krav som ska ställas på utrustningen. Forankra AB deltar i flertalet kommittéer och arbetsgrupper, vars arbete utgör grund för lagstiftning och utformningen av direktiv. Att uppfylla dessa normer är för oss ett minimikrav.


Det krävs dock mer för att utrustningen ska hålla hög kvalitet och fungera som tänkt under hela sin livslängd. Vi har därför organiserat vår verksamhet i tydliga processer och driver ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på säkerhet och hållbarhet i allt vi gör. 

Kvalitet

Forankra AB levererar inte bara standardprodukter. Tack vare en egen konstruktionsavdelning och produktion har vi en unik flexibilitet och möjlighet att utveckla, testa och tillhandahålla kundanpassade produkter och lösningar.

 

Vi eftersträvar alltid högsta möjliga kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001-2015. Samtliga våra produkter är kvalitetssäkrade och uppfyller alla gällande lagar och myndighetskrav.

Vårt löfte

Vi på Forankra vill att våra kunder ska känna sig lika trygga med våra produkter och lösningar som med oss som partner. Vårt löfte är därför:

Hållbarhet

Vi strävar efter att hitta hållbara lösningar inom alla aspekter av vår verksamhet – från produkter och lösningar till erbjudande och bemötande. 

Pålitlighet

Forankra är en pålitlig, dynamisk och kunnig affärspartner, som tar ansvar för tillgänglighet och leveranser i tid, certifieringar och efterlevnad av gällande regelverk.

Relevans

I vår målsättning att bygga långsiktiga kundrelationer och att utgöra en pålitlig affärspartner fokuserar vi på att vara relevanta i allt vi gör inom vårt område.