Introduktion till lastsäkring

Lastsäkring innebär att säkerställa att gods inte förskjuts, glider eller tippar under en transport. Det finns många olika metoder för lastsäkring och valet beror på vilken lastbärare som används och/eller vilken typ av gods som ska transporteras.

 

Varför lastsäkring?

Gods för stora värden transporteras dagligen över hela världen, vilket ställer stora krav på att lastsäkringen är anpassad till både gods och lastbärare under hela transportkedjan. Brister i lastsäkring kan orsaka stora person- och godsskador och det är därför av största vikt att korrekt lastsäkring används vid varje lastsäkringstillfälle. För att uppnå rätt lastsäkring krävs godkända produkter och ett korrekt handhavande av lastsäkringsutrustningen. 

Faktorer som påverkar val av lastsäkringslösning

Typ av last

• Vad är det som ska transporteras?

• Vilken form, vikt, höjd har godset? 

• Är godset förpackat och vilken typ av emballage har det? 

 

Typ av lastbärare

• Vilken typ av lastbärare ska transportera godset?

• Är lastbäraren dimensionerad för godset? 
• Vilka lastsäkringsmöjligheter finns det på lastbäraren?

 

Transportslag
• Ska lastbäraren transportera på landsväg, järnväg, båt, flyg eller en kombination av dessa? 


Tillgänglig lastsäkringsutrustning
• Finns rätt utrustning och tillräcklig sådan för att kunna säkra godset ordentligt? 

Regelverk för lastsäkring

Lastsäkring regleras av lagar och regelverk. En korrekt lastsäkring måste följa dessa regelverk. I Sverige ansvarar Transportstyrelsen för reglerna gällande säkring av last på våra fordon.

Lastsäkringsmetoder

Lastsäkring handlar inte bara om att välja rätt utrustning, utan också om att välja rätt lastsäkringsmetod eller kombination av de olika metoderna nedan.

 De vanligaste lastsäkringsmetoderna är:

Surrning – godset surras fast på lastbäraren med hjälp av spännband, surrningskättingar och/eller fasta surrningar.

Förstängning – godset blockeras med hjälp av till exempel godsstöttor, balkar, luftkuddar eller stoppklossar. 

Låsning – godset låses mekaniskt fast på lastbäraren. 

Lathund för lastsäkring

Forankra har tagit fram en egen surrningsguide ”Lathund för lastsäkring”, där vi beskriver olika metoder för säkring av last inom väg- och sjötransport.