Lastsäkring för vägtransporter

Gemensamt för allt gods som transporteras på våra vägar är att det måste lastsäkras för att garantera säkerheten för de som hanterar godset, för medtrafikanter och för att säkerställa att godset inte skadas under transport. Vilken typ av lastsäkring som ska användas beror på lastbärare och det gods som ska transporteras. 

Lastsäkring utförs med hjälp av låsning, förstängning och surrning av godset enligt principer redogjorda för i vår lastsäkringsmanual "Lathund för Lastsäkring".

 

För mer ingående information hänvisar vi till EU publikationen "Europeiska riktlinjer för bästa praxis – Lastsäkring för vägtransporter", som är utarbetad av en av expertgrupp med representanter från medlemsländerna och branschen. Vi rekommenderar även TYAs branschnorm för lastsäkring baserad på kraven i TSFS 2017:25 samt EU-direktivet 2014/47/EU om flygande inspektion, som är framtagen av TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd).

Kvalitetssäkrat sortiment

Forankra tillhandahåller ett brett sortiment av produkter för säkra vägtransporter. I sortimentet ingår surrningsfamiljer med olika egenskaper, kättingredskap, patenterade godsstöttor, last- och spärrbalkar, friktionsmattor, broddar, stoppklossar, kantskydd, luftkuddar m.m. Du finner även hjälpmedel som gör arbetet enklare såsom bandupprullare, förvaring och bandspänningsmätare.

Våra produkter uppfyller tillämpbara standarder och regelverk och tillverkas under kvalitetsstyrda processer. Med produkter och lösningar från Forankra kan du känna dig trygg.

Lastsäkringslösningar för olika transportbärare

För att underlätta valet av lastsäkringslösning och lastsäkringsutrustning i samband med vägtransporter har Forankra har tagit fram rekommendationer och praktiska tips för nedanstående lastbärare:

Distributionsbil

Fjärrtransport, öppen lastbärare

Fjärrtransport, sluten lastbärare

Kranbil

Släpkärra, flak

 Skåpbil

 Bärgning

Regelverk för vägtransporter

Vägtransporter är ett område som är reglerat av såväl Europeiska som nationella regelverk. Standarderna härintill är framtagna för säkrare fordon och lastsäkring i samband med godstransporter.

 

I Europa finns direktiv som berör lastsäkring. Direktivet är i Sverige implementerat genom Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:25. Enklast sätt att uppfylla dessa krav är att följa de vägledningar som återfinns i Europeiska riktlinjer för bästa praxis – Lastsäkring för vägtransporter, TYA branschnorm för lastsäkring samt Forankras Lathund för Lastsäkring.

 

Läs mer om Regelverk för lastsäkring

Bra att känna till

Med Forankra som partner kan du vara säker på att produkterna är tillverkade enligt gällande lagstiftning och standarder.

 

Våra experter är tillgängliga för frågor och rekommendationer samt för att föreslå lastsäkringslösningar anpassade till dina behov.  

Våra tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lastsäkring för vägtransporter: 

 

• Utbildning i lastsäkring
• Rådgivning
• Anpassade produkter och lösningar

• Regelverk och dokumentation

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Michael NilssonKAM Påbyggare & Thermoprodukter042-16 90 84
Niklas PålssonKAM Åkerier & Thermoprodukter042-16 90 83
Mårten CederKAM Återförsäljare, Industri0322-66 78 07

Produktexempel för vägtransporter: