Lastsurrningens spännare används för att spänna åt surrningen och skapa den inspänningsstyrka (STF) som behövs. Vid överfallssurrning är denna inspänning helt avgörande för surrningens säkringsförmåga. Lastspännarens handtag pumpas uppåt och nedåt tills önskad inspänning uppnåtts. Den ökande inspänningen uppstår vid rörelsen uppåt. En ERGO-spännare har, förutom ett längre handtag för ökad inspänning, även omvänd inspänning. Detta innebär att själva inspänningskraften ökar vid rörelsen nedåt. Detta skapar en mer naturlig och ergonomisk rörelse för användaren.