Forankras sortiment av aluminiumprofiler för påbyggnad utgörs bl.a. av U-profiler, som används vid montering av skåpbyggnationer.